Welkom bij ons op Focus


Wij maken het verschil!


Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Als PBS-school (Positive Behaviour Support) werken we vanuit de drie kernwaarden Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Gedrag is bij ons een vak, net als rekenen en taal.
Binnen onze sbo-school hebben wij ook twee speciale groepen, de A-groepen. Hierover kunt u meer lezen door op de link hiernaast te klikken.

Wanneer u kiest voor Focus kiest u voor een school:

  • met een veilige en stimulerende onderwijsomgeving
  • waar structuur en een positief klimaat de basis vormen
  • een school waar u als ouder meedoet
  • waar we werken aan het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de weerbaarheid van kinderen
  • waar we de leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen, zoals leren leren
  • waar het doel is dat de leerlingen zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij
Veel meer informatie kunt u lezen in onze Schoolgids 2017-2018.

 

IKC Zuid Kennemerland op Focus

Sinds november 2016 maken we als sbo-school ook deel uit van het Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (IKC-ZK). Dit houdt in dat we samen leven en werken met twee partners in ons gebouw. Dit zijn de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter Jeugdzorg. Het doel van deze samenwerking is dat we voor elk kind een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren in ons gebouw. Hieronder kunt u de informatie flyer downloaden die gemaakt is bij de start van het IKC-ZK.
Flyer IKC Zuid Kennemerland 
Inmiddels hebben we ook een gezamenlijke website. Neemt u daarom ook een kijkje op  http://www.ikczuidkennemerland.nl

Deze website gaat verder over onze sbo-school op dit moment. Hoe de IKC-ontwikkelingen onze werkwijze en mogelijkheden gaan veranderen de komende tijd, zal steeds te lezen zijn op de zojuist genoemde IKC-site.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer weten of een kijkje komen nemen? U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. Namens het team,
Jaap van Langen, directeur
Marieke Kokkeel, locatiedirecteur

 
Alles over de A-groepen
 

Agenda

Geen Nieuws