IKC Zuid Kennemerland op Focus

Sinds november 2016 maken we als sbo-school ook deel uit van het Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (IKC-ZK). Dit houdt in dat we samen leven en werken met twee partners in ons gebouw. Dit zijn de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter Jeugdzorg. Het doel van deze samenwerking is dat we voor elk kind een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren in ons gebouw. 
We hebben ook een gezamenlijke website. Neemt u daarom ook een kijkje op  http://www.ikczuidkennemerland.nl. Onder het tabje locaties op deze site vindt u ook specifieke informatie over onze sbo afdeling.

Deze website gaat binnenkort 'uit de lucht'. Hoe de IKC-ontwikkelingen onze werkwijze en mogelijkheden gaan veranderen de komende tijd, zal steeds te lezen zijn op de zojuist genoemde IKC-site.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer weten of een kijkje komen nemen? U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. Namens het team,
Jaap van Langen, directeur
Marieke Kokkeel, locatiedirecteur

Agenda

Nieuws

maandag 3 sept 2018

Overstap naar site van IKC ZK

Lees meer