De A-groep: een groep voor groei.

De A groepen richten zich op leerlingen met (kenmerken van) autisme en angsten, die op vastlopen binnen het onderwijs en daardoor niet goed tot leren komen.
In deze groepen wordt eerst gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van veiligheid. Als het kind zich voldoende veilig voelt, kunnen de motivatie en werkhouding verbeteren. Er wordt vooral individueel of in heel kleine groepjes gewerkt. De kinderen werken allemaal op hun eigen niveau. Zij hebben een rustige, afgeschermde werkplek: hun kantoor. Voor ieder kind wordt een optimale werkomgeving ingericht en bieden we hulpmiddelen op maat aan.
We hebben nu een onderbouw A-groep (OB-A), een middenbouwgroep (MB-A) en een bovenbouw A-groep (BB-A). In OB-A zitten leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5, in MB-A leerlingen van groep 5, 6 en in BB-A zitten leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8.
In deze groepen worden de sociale vaardigheden en weerbaarheid getraind. De faalangst, die sommige kinderen het leren zo moeilijk maakt, wordt aangepakt. Wij werken aan optimale groei van ieder kind.
Echt zorg en onderwijs op maat dus!


In groep OB-A werkt Merel Bloemendaal,  
merel.bloemendaal@focus-sbo.nl.
In groep MB-A werkt Nel Jole,  nel.jole@focus-sbo.nl.
In groep BB-A werkt Inez Hilberink, inez.hilberink@focus-sbo.nl.
Deze leerkrachten werken allen vier dagen in hun groep. De vijfde dag van de week neemt Josien van der Tuin in al deze groepen voor haar rekening. josien.vander.tuin@focus-sbo.nl.


De groepen worden dagelijks ondersteund door een onderwijsassistent.

Is een van  deze groepen mogelijk een passende plek voor Uw kind?
Neemt U dan contact op met directie of intern begeleider.

U bent van harte welkom om eens te komen kijken!
 

Agenda

Geen Nieuws