Medezeggenschapraad

 

 
Focus SBO heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (de MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. Zo kunnen wij onze mening geven over besluiten van de directie, beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kunnen we ook zelf met voorstellen komen. De MR heeft niet tot taak de belangen van één individu te behartigen.
 
Samenstelling MR
De MR  bestaat uit twee geledingen: ouders/verzorgers en personeel. Vanuit beide geledingen hebben twee personen zitting in de MR. In het schooljaar 2017-2018 hebben de volgende mensen zitting in de MR:
Mevr. Fabiënne Lefferts - ouder en tevens voorzitter
Mevr. Ilona Elstgeest - personeel

 
Welkom tijdens onze vergaderingen
We vergaderen ongeveer eens in de zes weken, samen met de directie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen. 
Om u een indruk te geven waar de MR mee bezig is geweest, kunt u hieronder de notulen downloaden.
Verslag vergadering 12 okt. 2017
Verslag vergadering 23 nov. 2017
Verslag vergadering januari 2018
Verslag vergadering 9 april 2018
 
Contact
Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u een vergadering bijwonen, stuur ons dan een mail (mr@focus-sbo.nl).

 

Agenda

Nieuws

maandag 3 sept 2018

Overstap naar site van IKC ZK

Lees meer